▲ Դեպի վեր

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈւՐԵՐԸ

Նրանք կհայտնվեն պատմության աղբանոցում. Փաշինյանի ֆեյսբուքյան արտահերթ ուղիղ միացումն ու հանրահավաքի հիշեցումը

Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները ցույց են արել Նիկոլ Փաշինյանի նստավայրի մոտ

Ինչպես են Երևանում աղջկա զգեստներով տղամարդիկ ու նրանց համախոհ նույնասեռականները ներխուժում ոստիկանություն

«Մահվան տեսիլ». Եղիշե Չարենցի խոսքերով նոր երգ Project LA-ից

Դատարաններում կկրճատվի թղթային փաստաթղթաշրջանառությունը2017-12-07 20:03:02

Կառավարության նիստում ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունները:

Կստեղծվեն քաղաքացիական դատավարությունում գործերի քննության արդյունավետությունը և քաղաքացիական դատավարության կանխատեսելիությունը երաշխավորող նախադրյալներ 
Գործադիրի հավանությանն է արժանացել «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի և մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը: Նախագծերի ընդունման արդյունքում կստեղծվեն քաղաքացիական դատավարությունում մրցակցության, կողմերի իրավահավասարության, դատավարական իրավունքների չարաշահման անթույլատրելիության, դատավարական խնայողության և գործի ողջամիտ ժամկետում քննության սկզբունքների իրացման, ինչպես նաև գործերի քննության արդյունավետությունը և քաղաքացիական դատավարության կանխատեսելիությունը երաշխավորող նախադրյալներ՝ նպաստելով դատարանի նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացմանն ու ամրապնդմանը, ինչպես նաև գործարար միջավայրի բարելավմանը: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծով և կից օրենքների նախագծերով կարգավորվել են, մասնավորապես՝ քաղաքացիական դատավարության սկզբունքները. հստակեցվել են օրենսգրքում առկա սկզբունքները և դրանց իրացման պայմանները, որպես քաղաքացիական դատավարության կարևորագույն սկզբունք նախատեսվել է դատավարական իրավունքների չարաշահման անթույլատրելիությունը: Կատարելագործվել են ապացուցման պարտականության կարգավորումները (օրինակ՝ ժխտող անձի վրա չի կարող դրվել հակառակն ապացուցելու պարտականությունը), ապացույցի թույլատրելիության, վերաբերելիության, ապացույցների գնահատման կանոնները և ապացուցման կարիք չունեցող փաստերի շրջանակը: Ամրագրվել են Վճռաբեկ դատարանի՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված նոր՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու գործառույթից բխող իրավանորմեր՝ հնարավորություն տալով անձանց վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու նաև այդ հիմքով և այլն:
Դատարաններում կկրճատվի թղթային փաստաթղթաշրջանառությունը
Հավանության է արժանացել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը: Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է առավել դյուրին և արդյունավետ դարձնել գործին մասնակցող անձանց կողմից փաստաթղթերի` դատարան ներկայացման գործընթացը, դատարաններում կրճատել թղթային փաստաթղթաշրջանառությունը, զարգացնել դատական գործընթացներում, կատարողական վարույթի ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման համակարգը: Մասնավորապես՝ նախատեսվում է հայցադիմումի, դիմումի, բողոքի, հայցադիմումի պատասխանի, միջնորդության և այլ փաստաթղթերի ներկայացման գործող ընթացակարգերին զուգահեռ հնարավարություն ընձեռել գործին մասնակցող անձանց հիշյալ փաստաթղթերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով: 
Երևան քաղաքում կգործի մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան՝ իր նստավայրերով 
Հավանության է արժանացել կառավարության մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնությունը՝ ՀՀ դատական օրենսգրքում և հարակից այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ: Օրենքների նախագծերով նախատեսվում է նվազեցնել դատարանների նախագահներին մակագրվող գործերի քանակի նվազեցման սահմանաչափը` դարձնելով մինչև տասը տոկոս` բացառությամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի: Օրինագծերով հանվել է սահմանաչափը գերազանցող չափով գործերի բաշխման տոկոսաչափը սահմանելու Դատարանների նախագահների խորհրդի հայեցողական լիազորությունը: Սահմանվել է նաև, որ Երևան քաղաքում կգործի մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան իր նստավայրերով: Իսկ մինչև երկու միլիոն դրամ գումարի բռնագանձման հայցապահանջներով նախատեսվել է գործերի քննության պարզեցված ընթացակարգ և այլն:
Օրինագծերի ընդունումը կնպաստի համայնքների անասնաբույժների ինստիտուտի ձևավորմանը 
Հավանություն է տրվել նաև կառավարության մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնությանը՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և հարակից օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ: Օրինագծերի ընդունումը կնպաստի համայնքների անասնաբույժների ինստիտուտի ձևավորմանը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել կայուն և վերահսկելի անասնահամաճարակային իրավիճակ, սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համակարգում հիմնական խնդիրը՝ կենդանական ծագման մթերքի անվտանգության և շրջանառության փուլերում պատշաճ վերահսկողությունը: Օրենքների նախագծերով առաջարկվում է, մասնավորապես՝ սահմանել անասնաբուժության բնագավառում համայնքի ղեկավարի կամ քաղաքապետի սեփական կամ պարտադիր լիազորությունները: Արդյունքում համայնքի ղեկավարը ստանձնում է իր աշխատակազմում հաստիքային անասնաբույժների միջոցով համայնքի տարածքում անասնագլխաքանակի անասնաբուժական սպասարկման լիազորություն: 

Օրինագծի ընդունումը կնպաստի տեսչական մարմնի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը

 Գործադիրը հավանություն է տվել «Տեսչական մարմինների մասին» և հարակից մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: Նախագծերի ընդունմամբ ակնկալվում է ամրագրել տեսչական մարմինների նոր կարգավիճակը և կառավարման առանձնահատկությունները: Օրինագծի նպատակը տեսչական մարմնի կարգավիճակի հստակեցումն է, որն ուղղված է տեսչական մարմնի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: Ներկայացվող նախագիծը ամրագրում է տեսչական մարմնի նոր կարգավիճակ, որի համաձայն տեսչական մարմինը կառավարությանը ենթակա պետական մարմին է։ Նախագիծը նպատակ է հետապնդում հստակ սահմանել տեսչական մարմինների իրավական վիճակը, ապահովել տեսչական մարմնի անկախությունը և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավասությունը տեսչական մարմինների բնականոն գործունեության համակարգման հարցում։
Արժեթղթավորման գործընթացների խոչընդոտները կհասցվեն նվազագույնի
Գործադիրը հավանություն է տվել «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: Օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ նվազագույնի կհասցվեն արժեթղթավորման գործընթացների խոչընդոտները, ինչը կնպաստի կապիտալի շուկաների զարգացմանը, ներդրումների ներգրավմանը, փոքր ներդրողների հասանելիությանը կապիտալի շուկային, բանկերի համար էժան ֆինանսավորման ներգրավմանը, վերաֆինանսավորմանը, հիփոթեքային շուկայի զարգացմանը և վարկավորման ծավալների աճին: Հիմնավորման համաձայն, արժեթղթավորումը համարվում է ֆինանսական շուկայի զարգացման կարևորագույն գործիքներից մեկը, քանի որ այն կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս լրացուցիչ դրամական միջոցներ ներգրավել, որոշ իրավիճակներում ֆինանսական ընկերություններին օգնում է պահպանել տնտեսական նորմատիվների պահանջները: Առաջարկվող փոփոխությունները կնպաստեն արժեթղթավորման զարգացմանը՝ ստեղծելով ինովացիոն ներդրումային գործիքներ և բարձրացնելով ներդրումների ու գործընթացների գրավչությունը: Մասնավորապես՝ կապիտալի շուկաների զարգացումը կհանգեցնի նաև փոքր ներդրողների առավել ներգրավվածությանը, բանկերին հնարավորություն կտա նոր գործիքների կիրառման շնորհիվ ավելացնել վարկավորման ծավալները: Նախատեսվում է նաև, որ արժեթղթավորում իրականացնող կազմակերպություններն այսուհետ կստեղծվեն բացառապես ֆոնդի կարգավիճակով: 
Առաջարկվում է ներդնել կենտրոնացված թողարկողի և մասնակից թողարկողի ինստիտուտը
Հավանության է արժանացել «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը: Օրինագծերի ընդունման արդյունքում առավել արդյունավետ կարգավորվեն ՀՀ-ում ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման և շրջանառության հետ կապված հարաբերությունները` միջազգային փորձին համահունչ: Օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է, մասնավորապես՝ «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենքում կատարել հետևյալ հիմնական փոփոխությունները՝ ներդնել կենտրոնացված թողարկողի և մասնակից թողարկողի ինստիտուտը, ապահովման միջոցների ստատիկ և դինամիկ զամբյուղների գաղափարը: Հստակեցվել է այն ակտիվների ցանկը, որոնք կարող են ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման համար հանդիսանալ ապահովման միջոց: Նախատեսվում է նաև մանրամասն կարգավորել ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի հիմքում դրված անշարժ գույքի գնահատման և վերագնահատման հետ կապված հարաբերությունները: 
Կառավարությունն առաջարկություն է ներկայացրել նաև «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ՀՀ օրինագծի վերաբերյալ:

Նախատեսվում է կանոնակարգել սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների տեղակայումը
Գործադիրը հավանություն է տվել «Առևտրի և ծառայությունների մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: Նախագծով սահմանվող կարգավորումների արդյունքում նախատեսվում է կանոնակարգել սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների` կարաոկեի, դիսկոտեկի, հեստապարային ակումբի, բաղնիքի և սաունայի տեղակայումը: Նախագծով սպառողների ժամանցի և հանգստի անցկացման պահանջների բավարարմանն ուղղված որոշ ծառայությունների կազմակերպման կանոնակարգման և հասարակական կարգի պահպանության ուժեղացման նպատակով նախատեսվում է կանոնակարգել բազմաբնակարան շենքերում գործող սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների գործունեությունը, մասնավորապես` վերջիններիս տեղակայումը: Նախատեսվում է ամրագրել դրույթ, համաձայն որի սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտները բազմաբնակարան շենքի բնակելի և (կամ) ոչ բնակելի տարածքում, ինչպես նաև կրթական և պատմամշակութային հաստատությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի, բժշկական հաստատությունների տարածքներում տեղակայելն արգելվում է: Կսահմանվի նաև դրույթ, համաձայն որի սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների գործունեության թույլտվությունը տրամադրում է համայնքի ղեկավարը, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը:Нравится

Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել Asekose.am-ի խմբագրության տեսակետների հետ: Նյութերի ներքո` վիրավորական ցանկացած արտահայտություն կհեռացվի կայքից:

Լրահոս

На следующий день я пришел в редакцию с большим советским фотоаппаратом. Эта камера снимала на широкую пленку. На каждом пленке можно было снять 12 кадров. Заняв свое место, я стал ждать.