131-140 արդյունք 150-ից, Տիգրան Աբրահամյան-ի համար