141-150 արդյունք 150-ից, Տիգրան Աբրահամյան-ի համար